DISKUSIA O ARCHITEKTÚRE, JEJ SÚČASNEJ AJ BUDÚCEJ PODOBE

Úspory energie na prevádzku budov, ktorú so sebou prináša energetická efektívnosť je relevantný aj overiteľný fakt. Tému, ako prví, uchopili stavební inžinieri a zatiahli agendu udržateľnosti na územie, kam architekti nechcú vstúpiť. Tých zopár priekopníkov udržateľnej architektúry je často porovnávaných s profesionálmi, ktorí síce poskytujú klientovi estetický parameter, často však založený len na okamžitom zážitku. Súčasné požiadavky na budovy vyžadujú od architektov vystúpiť z komfortnej zóny a hľadať v nich novú inšpiráciu.

Aj v tomto roku pokračujeme v netradičnom formáte konferencie.

Motívom je hľadanie cesty, ktorá nás bude viesť NASPÄŤ KU KOREŇOM. Primárnym cieľom stále ostáva diskusia a hľadanie riešení udržateľnosti v architektúre a najmä energetickej efektívnosti budov. Duel s írečitým slovenským názvom Prekáračky sa už v minulom roku ukázal ako úspešný pokus a príležitosť ukázať, že vieme a chceme diskutovať. Jednotlivé tématické bloky budú sprevádzať moderované diskusie rečníkov a hosťov na pódiu. Pomocou aplikácie sli.do budú aj diváci mať možnosť zapojiť sa do výmeny názorov na pódiu.

Pozývame vás na konferenciu. Bude opäť iná, a to nielen čo sa týka úzkeho zamerania na cieľovú skupinu, ktorou sú špeciálne architekti, ale najmä svojim scenáristickým formátom. Bude výnimočná. Je pre tých, ktorí majú chuť o veciach diskutovať, ale aj pre tých, ktorí sú ochotní počúvať.

 

PRÍPRAVA
Pavol Paňák, prof.Ing.arch., Slovenská komora architektov
Nora Vranová, Ing.arch., Slovenská komora architektov
Oľga Miháliková, Ing., Slovenská komora architektov
Ľubomír Závodný, Ing.arch., Architektonická kancelária Ľubomír Závodný
Ľubica Šimkovicová, Ing., Inštitút pre pasívne domy
Palo Pokorný, Ing.arch., Pokorny architekti


MODERÁTORI

Ľubica Šimkovicová, Ing., Inštitút pre pasívne domy
Ľuba sa venuje popularizácii udržateľnej architektúry od roku 2005. V tomto roku spoluzakladala občianske združenie Inštitút pre energeticky pasívne domy (iEPD). Od počiatku bola vo vedení inštitútu, od roku 2013 je výkonnou riaditeľkou. Viedla viaceré medzinárodné projekty, ktoré sa venovali rozvoju pasívnych a energeticky hospodárnych budov na Slovensku a integrovanému dizajnu. Vyštudovala Stavebnú fakultu STU. Jej záľubami sú architektúra, výtvarné umenie a jazzová muzika.

Palo Pokorný, autorizovaný architekt, Pokorny architekti
Palo sa po 15 rokoch architektonickej praxe rozhodol, že radikálne zmení prístup k tvorbe. Od roku 2009 navrhuje svoje projekty výlučne v ultranízkoenergetickom až pasívnom štandarde. V portfóliu jeho architektonickej kancelárie je možné nájsť široké spektrum stavieb, od interiérov po priemyselné fabriky; od výstavných expozícií po administratívne budovy. V poslednom období sa špecializuje na rodinné domy a drevostavby, s ktorými žne úspechy tak na domácej ako aj medzinárodnej architektonickej scéne.

 

PREDCHÁDZAJÚCI ROČNÍK: 2017.IEPD.SK