BJORN KIERULF,  MGR.ART. CREATERRA

Pôvodne priemyselný dizajnér, teraz odborník na energeticky pasívne domy. Ako Nór prišiel na Slovensko už v roku 1989 – pred revolúciou. Teraz chce presadzovať na Slovensku dalšiu revolúciu – pasívny štandard. V rámci architektonického štúdia Createrra sa venuje predovšetkým odborným otázkam týkajúce sa pasívneho štandardu a využitia prírodných materiálov v stavbebníctve. Jeho vízia sú cenovo dostupne, vysoko kvalitné pasívne domy postavené z prírodných materiálov. Architektonické štúdio Createrra má desaťročné skúsenosti z viac ako sto zrealizovaných pasívnych budov.

EMA KIABOVÁ,  ING2. ARCH.

Spolu s Romanom Ruhigom v roku 2016 vyštudovali odbor Pozemné stavby a architektúra na Stavebnej fakulte STU v Bratislave vedení architektom Pavlom Paňákom a v roku 2017 odbor Architektúra na Fakulte architektúry STU v Bratislave u architektov Ľuba Závodného a Martina Kusého. V súčasnosti pôsobia na Katedre architektúry Stavebnej fakulty, kde sú v treťom ročníku doktorandského štúdia Teórie a konštrukcií pozemných stavieb. Venujú sa teórii a praktickému výskumu otázky udržateľnosti najmä vo vzťahu k historickým a obnovovaným objektom, kde kladú dôraz rovnako na ekologickú sféru problematiky, ako aj na kultúrno-spoločenskú. Spoločne založili architektonickú kanceláriu ER Atelier, kde sa venujú najmä koncepčnej tvorbe založenej na snahe o súhru urbanizmu, architektúry a adekvátnych technických riešení k dosiahnutiu optimálnych udržateľných konceptov. Počas štúdia sa pravidelne zapájali do rôznych študentských súťaží, vďaka ktorým sa im podarilo úspešne reprezentovať Slovensko na medzinárodných finálových kolách v Senegale, Kazachstane, Bielorusku či Španielsku. Práve tieto skúsenosti im zabezpečili výrazný profesný posun aj v otázke riešenia princípov udržateľnosti, ktoré sa dnes už intenzívne snažia vštepovať aj svojím študentom.

ROMAN RUHIG, ING2. ARCH.

Spolu s Emou Kiabovou v roku 2016 vyštudovali odbor Pozemné stavby a architektúra na Stavebnej fakulte STU v Bratislave vedení architektom Pavlom Paňákom a v roku 2017 odbor Architektúra na Fakulte architektúry STU v Bratislave u architektov Ľuba Závodného a Martina Kusého. V súčasnosti pôsobia na Katedre architektúry Stavebnej fakulty, kde sú v treťom ročníku doktorandského štúdia Teórie a konštrukcií pozemných stavieb. Venujú sa teórii a praktickému výskumu otázky udržateľnosti najmä vo vzťahu k historickým a obnovovaným objektom, kde kladú dôraz rovnako na ekologickú sféru problematiky, ako aj na kultúrno-spoločenskú. Spoločne založili architektonickú kanceláriu ER Atelier, kde sa venujú najmä koncepčnej tvorbe založenej na snahe o súhru urbanizmu, architektúry a adekvátnych technických riešení k dosiahnutiu optimálnych udržateľných konceptov. Počas štúdia sa pravidelne zapájali do rôznych študentských súťaží, vďaka ktorým sa im podarilo úspešne reprezentovať Slovensko na medzinárodných finálových kolách v Senegale, Kazachstane, Bielorusku či Španielsku. Práve tieto skúsenosti im zabezpečili výrazný profesný posun aj v otázke riešenia princípov udržateľnosti, ktoré sa dnes už intenzívne snažia vštepovať aj svojím študentom.

LENKA BORECKÁ, ING.ARCH.

Je čerstvou absolventkou Fakulty architektúry STU v Bratislave. Absolvovala dva ročné študíjne pobyty na Universidad Politécnica de Madrid v Španielku a Universitá degli studi di Firenze v Taliansku. Svoje štúdium ukončila diplomovou prácou venujúcou sa obnove liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach –od architektonického návrhu obnovy a celoročného fungovania prevádzky po technické riešenie detailov pre zlepšenie energetickej efektívnosti. V súčasnosti pôsobí v architektonickom ateliéri 2021, ktorý sa zaoberá projektmi rôznych mierok od exteriérového prístrešku po  návrhy verejných priestorov ( Projekt Živé námestie – Kamenné námestie a námestie SNP, 1. Miesto v súťaži Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie…).

KAROL MACHÁNEK, ING. CORWIN

20 rokov sa venuje výstavbe na strane investorov. V súčasnosti pôsobí ako development manager v spoločnosti CORWIN. Je zástancom udržateľnej výstavby a vníma nízkoenergetickú a pasívnu architektúru ako nevyhnutnú cestu najbližšej budúcnosti. Jeho cieľom je podielať sa na zmene pohľadu na development, ako na nástroj pre spoluvytváranie verejného priestoru a zlepšenia kvality urbánneho priestoru. Narodil sa v roku 1976 v Bratislave a absolvoval Stavebnú Fakultu STU.

TOMÁŠ ŠEBO, ING.ARCH., ITB DEVELOPMENT

V roku 1993 absolvoval Fakultu architektúry STU v Bratislave. Pôsobil ako architekt pre francúzsku spoločnosť Bouygues na projektoch biznis centra I. P. Pavlova v Prahe, automobilky PSA Trnava a pražských hoteloch Accor. V roku 2004 založil s Igorom Lichým developerskú spoločnosť ITB Development a architektonickú kanceláriu Architekti Šebo Lichý.  Z ich dielne vzišlo viacero úspešných developerskych projektov, ako napríklad oceňovaný bytový dom Nový háj – Cezaar 2015, bytové domy Čerešne, Kolísky, Mamapapa, Gansberg, biznis centrá Wallenrod a Business garden Štefánikova. Oceňovaný Dom medzi stromami bol publikovaný vo viacerych zahranicnych publikaciach, Obchodné centrum Brezno získalo nomináciu na Cezaar aj na cenu D.Jurkoviča. Ateliér bol najúspešnejším európskym ateliérom v súťaži Life challenge 2015.
Stojí za mestotvornými projektami ako napríklad revitalizácia Mickiewiczovej ulice v Bratislave ako prirodzeného predĺženia Obchodnej ulice a spojenia Starého a Nového mesta, alebo pretvorenie Štefánikovej ulice v Bratislave na mestský bulvár. Spoluautor konceptu spojenia Bratislavy – premostenia diaľnice na Einsteinovej ulici. Princípy mestotvornosti a dôraz na kvalitu prostredia presadzuje aj vo vlastných developerských projektoch ITB Development.

BORIS HRBÁŇ, ING. ARCH., IMAGINE DEVELOPMENT

Architekt. Zakladajúci partner Imagine, inovatívnej developerskej spoločnosti, rozvíjajúcej predovšetkým bytové projekty s dôrazom na sociálne funčné obytné prostredie a vytváranie komunít. Dlhododobo sa venuje témam dostupného bývania, družstevných a komunitne orientovaných modelov. Je členom správnej rady Nadácie Cvernovka a iniciátorom občianskeho združenia Miesta pre ľudí, ktoré svoje aktivity zameriava na problematiku dostupnosti a kvality bývania a udržateľný urbánny rozvoj.

JAN ŘEŽÁB, Ing., JRD DEVELOPMENT

Majiteľ developerskej spoločnosti JRD, ktorá sa hneď po svojom založení v roku 2003 stala priekopníkom energeticky úsporného, environmentálneho bývania. JRD je v súčasnosti v Českej republike jednotkou na tomto trhu. Začínal ako stavbyvedúci, neskôr pracoval ako projektový manažér a výrobný riaditeľ. Je ekológ, podnikateľ, developer, investor v oblastiach: obnoviteľných zdrojov energie, nových technológiách na spracovanie odpadov, realít. Snaží sa o presadzovanie udržateľného rozvoja vo všetkých oblastiach svojho života a podnikania. Snaží sa podľa týchto princípov aj žiť: býva v pasívnom byte, zahradničí, jazdí elektromobilom, pre mamičku postavil aktívny dom … proste: Udržateľne!

 

MATIJA BEVK, BEVK-PEROVIĆ ARHITEKTI

Špičkový slovinský ateliér Bevk-Perovic Arhitekti založili v Lubljane v roku 1997 Matija Bevk a Vasa J. Perovic. Ateliér vyhral množstvo súťaží doma i v zahraničí. Ich práce boli nominované a dosiahli mnoho  cien, spomedzi nich napríklad cena Pecnik a Preseren, ocenenie Red Dot a cena Mies van der Rohe.
Matija Bevk sa narodil v Ljubljane v r.1972 a diplom získal na Ljubljanskej škole architektúry v r. 1999. Vasa J. Perovic sa narodil v Belehrade v r.1965, vyštudoval na Belehradskej univerzite a získaní diplomu v roku 1992, pokračoval v štúdiu v Berlagovom Inštitúte v Amsterdame.
V nedávnom období, ateliér Bevk Perovic Arhitekti svoje aktivity zintenzívnili a s projektami sa zúčastnili na súťažiach v Rakúsku, Belgicku, Nemecku, Albánsku a ďalšie.
Bevk Perovic Arhitekti dbajú na rozvoj typológie. Každý projekt je experiment a v ich prácach ohromuje množstvo formálnych variácií ako aj materiálnej rôznorodosti.

JAN STEMPEL, PROF.ING.ARCH., STEMPEL & TESAŘ ARCHITEKTI

Absolvoval Fakultu architektúry Technickej Univerzity v Budapešti (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem). V rokoch 1984-1991 pracoval v ateliéri SIAL v Liberci. V rokoch 1991-2004 bol spolumajiteľom architektonickej kancelárie A.D.N.S. v Prahe. Podieľal sa na mnohých projektoch novostavieb a rekonštrukcií doma aj v zahraničí. V súčasnosti pracuje vo vlastnej architektonickej kancelárii Stempel & Tesar a vyučuje na fakulte architektúry ČVUT.  Dňa 30. septembra 2011 ho rektor ČVUT Václav Havlíček menoval docentom pre odbor architektúra. V roku 2012 bol menovaný vedúcim Ústavu navrhovanie I. 18. decembra 2014 bol na návrh Vedeckej rady Českého vysokého učenia technického v Prahe menovaný profesorom pre odbor architektúra.

 

MICHAL LEŠINSKÝ, ING., Inštitút pre pasívne domy

Autorizovaný stavebný inžinier s 12-ročnou projekčnou praxou. Ako projektant – architekt pracuje v PIO Keramoprojekt, a.s. Trenčín.  Venuje navrhovaniu bytových a občianskych stavieb, tvorbe energetických konceptov a energetickej sanácii stavieb.  Absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave.  O pasívne domy a energeticky efektívne koncepty architektúry sa zajíma od roku 2002. Vo svojich prednáškach sa venuje aj popularizácii kvalitného vnútorného prostredia budov a obnoviteľným zdrojom energie pre budovy. Aktívne sa zaujíma aj o BIM projektovanie a integrovaný design.

MATEJ GRÉBERT, ING.ARCH., COMPASS ARCHITEKTI

Narodil sa v roku 1981 v Bratislave, vyštudoval fakultu architektúry na Slovenskej technickej univerzite. Ako čerstvý absolvent, založil v roku 2004 spolu s Jurajom Benetinom architektonický ateliér Compass, ktorému sa venuje dodnes. Stojí za veľkými polyfunkčnými projektami, ktoré menia tvár súčasnej Bratislavy. Medzi najväčšie patrí rezidenčný projekt Slnečnice, ktorý získal rad architektonických ocenení a s tímom architektov sa mu venujú bezmála 14 rokov. Podieľa sa na prerode územia bývalej Cvernovej továrne, dnes nazývanej Zwirn, vzniku novej mestskej štvrte zvanej  Nový Ružinov alebo prebiehajúcej výstavbe projektu Urban Residence na Račianskej ulici v Bratislave.  Od roku 2017 je výkonným členom predstavenstva Slovenskej komory architektov.  Popritom sa aktívne venuje športu.  Je ženatý, má dve dcéry a žije v Bratislave.