ISOVER a Rigips v spolupráci s vydavateľstvom Eurostav pripravili na 2. BIM konferenciu brožúru s tematikou BIM

Zároveň spustil novú webovú stránku: www.bim-konstrukcie.sk


Pre niektorých z vás BIM už nie je žiadnou novinkou, ale bežným nástrojom, ktorý vo svojej praxi denno-denne využívate. Spoločnosti ISOVER a Rigips patria medzi firmy, ktoré na svojich webových stránkach tiež ponúkajú využitie BIM objektov.

Nová webová stránka spoločnosti ISOVER je určená hlavne pre architektov a projektantov, obsahuje komplexnú databázu BIM objektov, ktorá sa priebežne bude aktualizovať a dopĺňať vzhľadom na vývoj nových materiálov a ich LCA. Objekty sú zatiaľ spracované v kvalite LOD 300 – 350 (level of detais), výhľadovo LOD 500. ISOVER BIM objekty nájdete na samostatnej webovej stránke www.bim-konstrukcie.sk.


Do 3D sú spracované skladby z databázy multi-komfortných konštrukcii certifikovaných v PHI v Darmstadte. Databáza obsahuje štyri typy konštrukcií – drevenú a masívnu, obe buď s kontaktným zatepľovacím systémom alebo odvetranou fasádou.

ISOVER BIM objekty sú kompatibilné so softvérmi ArchiCAD a Revit, verzia 17 (46 BIM objektov pre ArchiCAD, 46 súborov pre Revit, verzia 17 a viac ako 150 konštrukčných detailov vychádzajúcich z týchto 2 x 46 BIM objektov/súborov).

Ako pracovať s našimi BIM objektmi sa dozviete z inštruktážnych videí a v kapitole Ako používať naše BIM objekty, umiestnenej na stránke.

Veríme, že oceníte fakt, že firmy, ktoré vyrábajú a dodávajú stavebné výrobky na slovenský stavebný trh, budujú vlastné knižnice BIM objektov, ktoré môžu architekti a projektanti pri svojej práci jednoducho implementovať do svojich projektov.

 

1-b-1