Poznáme zadanie, miesto a dátum konania finále študentskej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2017

Tohtoročné finále trinásteho ročníka populárnej študentskej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest sa bude konať v dňoch 31. mája až 2. júna 2017 v Madride, hlavnom meste Španielska.


Svet sa stále viac urbanizuje, mestá sa neustále rozrastajú a hustota ich osídlenia stúpa. Je potrebné reagovať na zvyšujúcu sa spotrebu energie a emisií CO2. Podiel stavebného sektora na celkovej spotrebe energie a emisiách CO2 vo svete je 40%, čo vyžaduje iné prístupy k navrhovaniu nových stavebných projektov a renovácii.

Značná časť bytového fondu v Európe je staršia ako 50 rokov, pričom veľké množstvo budov je starších ako 100 rokov. Viac ako 40% našich obytných budov bolo postavených pred rokom 1960, keď boli stavebné predpisy pre úsporu energií ešte veľmi nízke. V reakcii na túto situáciu miestne správne orgány na celom svete stále častejšie realizujú programy a opatrenia na obnovu budov s cieľom zlepšiť životný komfort ich obyvateľov ako aj energetickú úspornosť týchto budov.


To je aj prípad Madridu, kde miestne správne orgány vypracovali program MAD-RE: OBNOVA MADRIDU.

Úlohou 13. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže o najlepší Multi-Komfortný dom spoločnosti ISOVER, ktorú určili na základe spolupráce s odborom výstavby mesta Madrid, je obnova štvrte v oblasti madridskej mestskej časti Gran San Blas.

Účastníci majú navrhnúť udržateľnú architektúru začlenenú do mestského priestoru pri rešpektovaní kritérií MAD-RE a kritérií spoločnosti Saint-Gobain pre Multi-Komfortnú výstavbu, s ohľadom na klimatické podmienky a regionálny kontext Madridu. Okrem samotnej stavby musia byť zvážené a zohľadnené tiež aspekty sociálne a ekonomické. Navrhnuté riešenie by malo existujúcej mestskej časti vdýchnuť nový život. Architektonické poňatie musí byť v súlade s okolím danej lokality, preto je úlohou zúčastnených aj riešenie mestského priestoru najbližšieho okolia. Celkový zámer zadania je konštruktívny prístup k renovácii a aktívna účasť na utváraní budúcej obnovy európskych miest.


Bližšie informácie o súťaži nájdete na stránkach www.isover-students.com a www.isover.sk

 

2b-st-contet