Skupina Saint-Gobain, globálny líder na trhoch udržateľného bývania uviedla túto jeseň po prvý krát dvojicu odborných seminárov pre projektantov, architektov, stavebné firmy a ostatných profesionálov v stavebníctve. Na podujatia, ktoré sa konali v Košiciach a Bratislave, prišlo viac než 180 účastníkov. Téma seminárov sa zamerala na problematiku akustiky.

clipboard01

Jednotlivé témy prednášok vzišli zo stavebnej a projektovej praxe a sú podložené dlhoročnými skúsenosťami z výskumu, vývoja, projektovania, prípravy a realizácie stavieb. Účastníkom program ponúkol široký náhľad do problémov akustiky a ich praktického riešenia.

Prednášajúcimi boli produktoví špecialisti z divízií Rigips, Isover, Weber, Ecophon a Glassolutions Nitrasklo, patriacich na Slovensku pod Skupinu Saint-Gobain.

Odbornú spoluprácu na fórach zastrešili Prof. Ing. Peter Tomašovič, PhD. a Ing. Dušan Dlhý, PhD. Obaja pôsobia na Stavebnej Fakulte STU v Bratislave, kde prednášajú a vedú cvičenia najmä z predmetu Stavebná akustika a osvetlenie. Pracujú aj v oblasti znižovania hluku v pracovnom a životnom prostredí a zároveň sú obaja členmi Slovenskej akustickej spoločnosti. Saint-Gobain Fórum o akustike bolo zaradené do systému Sústavného vzdelávania architektov. Registrovaní účastníci získali za účasť 5 kreditov.


Podujatie typu Saint-Gobain Fórum zorganizovala Skupina Saint-Gobain na Slovensku prvýkrát, vychádzajúc z niekoľkoročnej tradície týchto fór organizovaných pod taktovkou Saint-Gobain v Českej republike.

„Na fórach sme sa o skúsenosti s problematikou akustiky a jej praktického riešenia podelili s viac než 180 účastníkmi. Sme nadšení pozitívnou reakciou účastníkov, ktorú pripisujem najmä tomu, že naši prednášajúci sú často sami projektantmi. Obsah prednášok nebol o našej firemnej a produktovej prezentácii, ale najmä o akustických riešeniach stavebných konštrukcií, v ktorých sa môžu naše výrobky objaviť. Vzhľadom na pozitívnu spätnú väzbu môžeme povedať, že Saint-Gobain fórum určite nebolo posledným ročníkom odborných seminárov. Tému ďalšieho ročníka zatiaľ neprezradíme, ale bude opäť aktuálna, moderná a inovatívna,“ hovorí Alexander Prizemin, marketingový manažér divízie Isover.

Koncom mesiaca september teda prebehli v Košiciach a Bratislave stretnutia s odbornou stavebnou verejnosťou koncernu Saint-Gobain. Vhodne zvolená téma akustiky priviedla na tieto stretnutia takmer 200 poslucháčov z radov odbornej verejnosti. V účasti sa odzrkadlila precízna príprava celej akcie. Hlavnú časť poslucháčov tvorili projektanti a architekti (66%), problematika zaujala i zástupcov stavebných firiem (5%), odborných škôl a mnohých iných.


Špeciálne pre účely seminárov bola vydaná publikácia Saint-Gobain o akustike, ktorú si je možné stiahnuť TU.

 

  isoverforum3  isoverforum4

isoverforum5  isoverforum6  isoverforum7

isoverforum8  isoverforum9  isoverforum10