Nepáčia sa vám dnešné požiadavky na teplotechnické parametre  budov?  Myslíte si, že sú zbytočne prísne a pre slovenského užívateľa drahé? Domnievate sa, že aplikácia zelených princípov zabíja architektúru?

Príďte sa porozprávať s  ľuďmi, ktorí  sa tejto téme na venujú už niekoľko rokov. Svoje skúsenosti odovzdávajú na seminári Škola udržateľnej architektúry, ktorú poriada Inštitút pre energeticky pasívne domy.

Kedy:   29.3.2017 o 15:00
Kde:     Smart Light , Pestovateľská 8A, Bratislava

Vstup voľný, počet miest limitovaný.
Registrovať sa môžte >> TU


To, čo bolo pred pár desaťročiami utópiou, je dnes očakávaný štandard. Technologické inovácie a geniálne jednoduchý koncept – to všetko priniesol pasívny dom už v 80-tych rokoch minulého storočia. Ako toto know-how aplikujeme na Slovensku? Je východiskovým bodom pre vývoj lepších konceptov a kvalitnejšej architektúry alebo ho mainstreamovo „po slovensky“ ignorujeme?


Organizátori:
Slovenská komora architektov
Inštitút pre energeticky pasívne domy


Podujatie bolo zaradené do Sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu B – pod záštitou SKA s počtom kreditov 10.

Stiahnite si pozvánku >> TU