Izolačné dosky zo sivého polystyrénu EPS sú na vonkajšej strane opatrené bielym reflexným náterom, minimalizuje negatívny vplyv UV žiarenia a napomáha znížiť povrchovú teplotu na izolácii v priebehu jej aplikácie.


Majú vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a sú určené na použitie v rámci kontaktných zatepľovacích systémov. Dosky obsahujú nanočastice grafitu, ktorý zabezpečuje reflexiu tepla a zvyšuje tak izolačný účinok izolačných dosiek. Dosky sú vhodné na rekonštrukcie aj novostavby, obzvlášť vhodné sú pre energeticky úsporné budovy (nízkoenergetické a pasívne stavby).

Výhody použitia:

  • Výrazné zníženie povrchovej teploty materiálu
  • Zabránenie tvarových zmien dosky pri teplotných zmenách /deň-noc)
  • Eliminovanie reklamácií z dôvodu prehýbania materiálu pri vyšších teplotách hlavne v horúcich letných mesiacoch
  • Obmedzenie používania tieniacich sietí na lešení
  • Lepšia stálosť proti UV žiareniu

Technické údaje:

  • Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
  • Reakcia na oheň: E
  • Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5
  • Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm
  • Špeciálny náter  WEBER W001 ton N

O výrobkov z expandovaného polystyrénu sa viac dočítate na eps@isover.sk