ISOVER Fragment verziu 5.0 nie je nutné inštalovať. Nová verzia beží na akomkoľvek zariadení (počítač, tablet, mobilné zariadenia), na ktorom sa dá spustiť moderný internetový prehliadač.

Program prešiel komplexnou rekonštrukciou, vrátane grafiky. Z pôvodnej verzie bol prepracovaný do webovej aplikácie. Upravili sme výstup programu, ktorý teraz korešponduje s aktuálnymi požiadavkami tepelnotechnickej normy 73 0540. Okrem zmeny užívateľského rozhrania, spôsobu zadávania jednotlivých vrstiev, komplexnejšej databázy stavebných materiálov a ich vlastností prináša aj nové možnosti.


Vonkajšie okrajové podmienky sa dajú zadefinovať pre každú obec na Slovensku, program ráta fázový posun a teplotný útlm, umožňuje rýchle vyhľadanie obcí a materiálov, umožňuje spustenie výpočtu mesačných hodnôt, pri fóliách s variabilným difúznym odporom rozlišuje letný a zimný režim.

Testujeme a vyvíjame ďalšie nadstavby programu, ktoré vám čoskoro sprístupníme.

Veríme, že nový program kde boli zapracované aj podnety, postrehy a požiadavky viacerých z vás vám aj naďalej bude slúžiť ako vhodný nástroj na kontrolu vašich návrhov alebo na ich optimalizáciu.

Program nájdete TU